Stonoga

STONOGA – grupa ma za zadanie przemieszczając się na skrzynkach pokonać wybrany odcinek trasy. Podczas wykonywania zadania jednocześnie ścigają się 2 drużyny po 5 – 7 osób. Ilość skrzynek 4 – 6.

W skład zestawu wchodzą:

  • 4 – 6 skrzynek dla każdej z drużyn
  • szarfy do oznaczenia drużyn
  • pachołki do oznaczenia terenu

Montaż możliwy na podłożu trawiastym lub piasku.

Przykładowe zdjęcia atrakcji:

stonoga