Wzór umowy

Wzór umowy wynajmu / umowa na event

Warszawa dn. ……………

 

Zamawiający:

………………..

………………..

………………..

 

Organizator:

EVERAL

Ul. Skarbka z Gór 122d

03-287 Warszawa

NIP 524-239-51-92

§1 Szczegóły zamówienia:

 1.  Przedmiotem zamówienia jest wynajem atrakcji: ……………………………………………………………… .
 2. Realizacja wynajmu odbędzie się w: ……………………………………………………………… .
 3. Godzina rozpoczęcia montażu: ……………………………………………………………… .
 4. Godzina rozpoczęcia imprezy: ……………………………………………………………… .
 5. Godzina zakończenia imprezy: ……………………………………………………………… .
 6. Czas wynajmu urządzeń: maksymalnie 7h
 7. Każda dodatkowa godzina płatna 10% wartości zamówienia.

 

§2 Zobowiązania Stron

 1. Organizator      zobowiązuje się do koordynacji      i właściwego wykonania zamówionych usług według scenariusza i      swoich najlepszych umiejętności, zgodnie z posiadaną wiedzą i      obowiązującymi przepisami.
 2. Organizator      oświadcza, iż zakres obsługi technicznej będzie w pełni wystarczający do      realizacji atrakcji wymienionych w paragrafie 1 punkt 1.
 3. Zamawiający      zobowiązuje się udostępnić źródło prądu w odległości do 300 mb od miejsca      instalacji urządzenia.
 4. Urządzenia      nie mogą być instalowane na betonie, kostce ani żwirze.

 

Organizator za prawidłowe wykonanie usługi naliczy kwotę: ……………………………………………………………… .

 

§3 Warunki płatności

 • przelew lub gotówka.
 • zaliczka płatna w terminie 3 dni od podpisania umowy na konto Organizatora.
 • termin płatności dla nowych Klientów do 7 dni, dla stałych do 14 dni od dnia realizacji.

 

Zamawiający                                                   Organizator